Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 67 kết quả
Under the banner of heaven: a story of violent faith
Tác giả: David Weber, David Weber cm
Xuất bản: : Random House Inc, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  289.33
 
Hell's Angels: a strange and terrible saga
Tác giả: Orson Scott Card, Orson Scott Card cm
Xuất bản: : Random House Inc, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  364.106609794
 
Kingpin: How One Hacker Took Over the Billion Dollar Cyber Crime Underground
Tác giả: Simon Hawke, Simon Hawke cm
Xuất bản: : Random House Inc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  364.168092
 
"K" is for killer
Tác giả: Tim Waggoner, Tim Waggoner cm
Xuất bản: : Random House Inc, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Winter Moon
Tác giả: Jerry Oltion, Jerry Oltion cm
Xuất bản: : Random House Inc, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
"I" is for innocent
Tác giả: Terry Brooks, Terry Brooks cm
Xuất bản: : Random House Inc, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Mars
Tác giả: Danielle Steel, Danielle Steel cm
Xuất bản: : Random House Inc, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Invisible man
Tác giả: Burton Jaci, Jaci Burton cm
Xuất bản: : Random House Inc, 1952
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
One Door Away from Heaven
Tác giả: Denise Rossetti, Denise Rossetti cm
Xuất bản: : Random House Inc, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Gangster
Tác giả: Alan Burt Akers, Alan Burt Akers cm
Xuất bản: : Random House Inc, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục