Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Mastering the Nikon D3000
Tác giả: Darrell Young
Xuất bản: Santa Barbara CA Sl Sebastopol CA Distributed by OReilly Media: Rocky Nook Nikonians Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
The art of black and white photography : techniques for creating superb images in a digital workflow
Tác giả: Torsten Andreas Hoffmann
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  777
 
Mastering the Nikon D300/D300S [electronic resource]
Tác giả: Darrell Young
Xuất bản: Santa Barbara Calif Sebastopol Calif: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.32
 
The wild side of photography [electronic resource] : unconventional and creative techniques for the courageous photograp...
Tác giả: Cyrill Harnischmacher
Xuất bản: Santa Barbara Calif Sebastopol Calif: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Mastering Canon EOS flash photography
Tác giả: NK Guy
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
Mastering the Nikon D5000 [electronic resource]
Tác giả: Darrell Young
Xuất bản: Santa Barbara Calif Sebastopol Calif: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.32
 
The Nikon creative lighting system [electronic resource] : using the SB-600, SB-800, SB-900, and R1C1 flashes
Tác giả: Mike Hagen
Xuất bản: Sebastopol Calif: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.72
 
The art of photography : an approach to personal expression
Tác giả: Bruce Barnbaum
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
The VueScan bible : everything you need to know for perfect scanning
Tác giả: Sascha Steinhoff
Xuất bản: Santa Barbara Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.36
 
Nature and landscape photography [electronic resource] : 71 tips from the top
Tác giả: Martin Borg
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  779.36
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục