Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2322 kết quả (0.429953 giây)
Rights for Robots : Artificial Intelligence, Animal and Environmental Law (Edition 1)
Tác giả: Gellers Joshua C,
Thông tin xuất bản: : Routledge , 2020
Ký hiệu phân loại: 343.0999
ISBN: 9780429288159
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Archives and Human Rights (Edition 1)
Tác giả: Boel Jens,
Thông tin xuất bản: : Routledge , 2021
Ký hiệu phân loại: 027
ISBN: 9780429054624
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
African Initiated Christianity and the Decolonisation of Development : Sustainable Development in Pentecostal and Indepe...
Tác giả: Ohlmann Philipp,
Thông tin xuất bản: : Routledge , 20200107
Ký hiệu phân loại: 261.85096
ISBN: 9780367823825
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Discourse and Digital Practices : Doing discourse analysis in the digital age (Edition 1)
Tác giả: Jones Rodney H,
Thông tin xuất bản: : Routledge , 2015
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 9781315726465
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cultural Models of Nature : Primary Food Producers and Climate Change (Edition 1)
Tác giả: Bennardo Giovanni,
Thông tin xuất bản: : Routledge , 2019
Ký hiệu phân loại: 338.19
ISBN: 9781351127905
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dictators and Autocrats : Securing Power across Global Politics (Edition 1)
Tác giả: Larres Klaus,
Thông tin xuất bản: : Routledge , 2021
Ký hiệu phân loại: 321.9
ISBN: 9781003100508
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Debates in Transgender, Queer, and Feminist Theory : Contested Sites (Edition 1)
Tác giả: Elliot Patricia,
Thông tin xuất bản: : Routledge , 2016
Ký hiệu phân loại: 306.768
ISBN: 9781315576008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cultural Genocide : Law, Politics, and Global Manifestations (Edition 1)
Tác giả: Bachman Jeffrey S,
Thông tin xuất bản: : Routledge , 2019
Ký hiệu phân loại: 304.663
ISBN: 9781351214100
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Basic mathematics for economists
Tác giả: Rosser M J,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2003
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 0415084253
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 12309 Định dạng: PDF
Absent Fathers
Tác giả: BRADSHAW J,
Thông tin xuất bản: kd : Routledge , 1999
Ký hiệu phân loại: 306.87420941
ISBN: 0415215935
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12465 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục