Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 181 kết quả (0.7399698 giây)
Theorizing film acting
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2012
Ký hiệu phân loại: 791.43028
ISBN: 9780415509510
ID: 154843 Định dạng: PDF
Routledge handbook of public diplomacy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2009
Ký hiệu phân loại: 327
ISBN: 020389152X (ebook)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Forensic psychology : the basics
Tác giả: Taylor Sandie,
Ký hiệu phân loại: 614/.15
ISBN: 113802158X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138436 Định dạng: PDF
Customer relationship management : concepts and technologies
Tác giả: Buttle Francis,
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9781138789821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104445 Định dạng: PDF
Terrorism and collective responsibility
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 1992
Ký hiệu phân loại: 303.625
ISBN: 041504152X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43003 Định dạng: PDF
Merleau-Ponty
Tác giả: Carman Taylor,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2008
Ký hiệu phân loại: 194
ISBN: 0415339804
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42665 Định dạng: PDF
The philosophy of science : an encyclopedia
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge Taylor Francis Group , 2006
Ký hiệu phân loại: 501.03
ISBN: 0415939275
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 44023 Định dạng: PDF
Interpersonal relationships
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 9780415429153
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 107835 Định dạng: PDF
Low cost, low-tech innovation : new product development in the food industry
Tác giả: Vyas V S,
Ký hiệu phân loại: 664.0068
ISBN: 9780415818995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103988 Định dạng: PDF
The Dutch wars of independence : warfare and commerce in the Netherlands 1570-1680
Tác giả: Hart Marjolein t,
Ký hiệu phân loại: 949.2
ISBN: 9780415734226
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108195 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục