Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 116 kết quả (0.2812508 giây)
Alexis de Tocqueville and American intellectuals : from his times to ours
Tác giả: Mancini Matthew J,
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Rowman Littlefield , c2006
Ký hiệu phân loại: 973.56
ISBN: 0742523438 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Stepdads : stories of love, hope, and repair
Tác giả: Marsiglio William,
Thông tin xuất bản: Lanham MD : Rowman Littlefield , c2004
Ký hiệu phân loại: 306.8742
ISBN: 0742526739 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Ethics embodied : rethinking selfhood through continental, Japanese, and feminist philosophies
Tác giả: McCarthy Erin,
Thông tin xuất bản: Lanham : Rowman Littlefield , c2010
Ký hiệu phân loại: 170
ISBN: 9780739120491 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Byron : the erotic liberal
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Rowman Littlefield , c2001
Ký hiệu phân loại: 821.7
ISBN: 0742511618 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Văn học
Dawn of the Belle époque : the Paris of Monet, Zola, Bernhardt, Eiffel, Debussy, Clemenceau, and their friends
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Rowman Littlefield , c2011
Ký hiệu phân loại: 944.361081
ISBN: 9781442209275 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Peasants, rebels, women, and outcastes :the underside of modern Japan
Tác giả: Hane Mikiso,
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Rowman Littlefield , 2003
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0742525244 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
From 9/11 to terror war : the dangers of the Bush legacy
Tác giả: Kellner Douglas,
Thông tin xuất bản: Lanham : Rowman Littlefield , 2003
Ký hiệu phân loại: 973.931
ISBN: 0742526372
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 37261 Định dạng: PDF
Stepdads : stories of love, hope, and repair
Tác giả: Marsiglio William,
Thông tin xuất bản: Lanham MD : Rowman Littlefield , 2004
Ký hiệu phân loại: 306.874
ISBN: 0742526739
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 87410 Định dạng: PDF
Classroom management training handbook
Tác giả: Seeman Howard,
Thông tin xuất bản: Lanham : Rowman Littlefield , 2014
Ký hiệu phân loại: 371.102
ISBN: 9781610483872
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 95487 Định dạng: PDF
A history of Korea : from antiquity to the present
Tác giả: Seth Michael J,
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Rowman Littlefield , 2011
Ký hiệu phân loại: 951.9
ISBN: 9780742567153
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 98236 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục