Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 117 kết quả (0.2343159 giây)
Heterocyclic chemistry
Tác giả: Sainsbury Malcolm,
Thông tin xuất bản: Cambridge UK : Royal Society of Chemistry , 2001
Ký hiệu phân loại: 547.59
ISBN: 0854046526
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 106697 Định dạng: PDF
Aromatic chemistry
Tác giả: Hepworth John D,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry , 2002
Ký hiệu phân loại: 547.6
ISBN: 0854046623
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 70123 Định dạng: PDF
Main group chemistry
Tác giả: Henderson W,
Thông tin xuất bản: Cambridge UK : Royal Society of Chemistry , 2000
Ký hiệu phân loại: 546
ISBN: 0854046178
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 107603 Định dạng: PDF
Functional group chemistry
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry , 2001
Ký hiệu phân loại: 547
ISBN: 0854046275
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 106694 Định dạng: PDF
Archaeological chemistry [elektronisk ressurs]
Tác giả: Pollard A M,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry , 1996
Ký hiệu phân loại: 930.1028
ISBN: 0854045236
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 71997 Định dạng: PDF
The chemistry of fireworks
Tác giả: Russell Michael S,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry , 2000
Ký hiệu phân loại: 662.1
ISBN: 0854045988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 49630 Định dạng: PDF
Biophysical chemistry
Tác giả: Cooper Alan,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry , 2004
Ký hiệu phân loại: 547.1
ISBN: 0854044809
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 106687 Định dạng: PDF
The chemistry of photography : from classical to digital technologies
Tác giả: Rogers D N,
Thông tin xuất bản: Cambridge UK : Royal Society of Chemistry , 2007
Ký hiệu phân loại: 771
ISBN: 0854042733
ID: 48949 Định dạng: PDF
Aqueous microwave assisted chemistry : synthesis and catalysis
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry , 2010
Ký hiệu phân loại: 541.39
ISBN: 1849730385
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 107203 Định dạng: PDF
Wheat structure, biochemistry and functionality :[proceedings of a conference organised by the Royal Society of Chemistry Food Chemistry Group, held on 10-12 April 1995, in Reading UK]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry , 2000
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0854047778
Bộ sưu tập: Tham khảo
ID: 157509 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục