Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 70 kết quả (0.2099477 giây)
The Douglass Century : Transformation of the Women's College at Rutgers University
Tác giả: Denda Kayo,
Ký hiệu phân loại: 378.749
ISBN: 9780813585413
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Raised at Rutgers : a president's story
Ký hiệu phân loại: 378.74941
ISBN: 9780813564746
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 136613 Định dạng: PDF
Scarlet and Black
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Brunswick : Rutgers University Press , 2016
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780813591520
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Complexity of Evil : Perpetration and Genocide
Tác giả: Williams Timothy,
Thông tin xuất bản: : Rutgers University Press , 2020
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Faithful generations : race and new Asian American churches
Tác giả: Jeung Russell,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Rutgers University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 277.3
ISBN: 0813535026
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 16532 Định dạng: PDF
Three Centuries of Conflict in East Timor
Tác giả: Kammen Douglas,
Ký hiệu phân loại: 959.87
ISBN: 9780813574127;9780813574110
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Insecure City
Tác giả: Monroe Kristin V,
Ký hiệu phân loại: 307.760956925
ISBN: 9780813574653
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Genocide as Social Practice : Reorganizing Society under the Nazis and Argentina's Military Juntas
Tác giả: Feierstein Daniel,
Ký hiệu phân loại: 304.6630943
ISBN: 9780813563190
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ambivalent Encounters : Childhood, Tourism, and Social Change in Banaras, India
Tác giả: Huberman Jenny,
Ký hiệu phân loại: 331.318
ISBN: 9780813554082
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Children As Caregivers : The Global Fight Against Tuberculosis and HIV in Zambia
Tác giả: Hunleth Jean,
Ký hiệu phân loại: 362.1096894
ISBN: 9780813588063
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục