Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3749472 giây)
Digital aesthetics
Tác giả: Cubitt Sean,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 1998
Ký hiệu phân loại: 303.4834
ISBN: 0761958991 (hbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Digital aesthetics
Tác giả: Cubitt Sean,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 1998
Ký hiệu phân loại: 303.4834
ISBN: 0761959009 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục