Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.3899848 giây)
Encyclopedia of public relations
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks CA : Sage , 2005
Ký hiệu phân loại: 659.2
ISBN: 0761927336
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71596 Định dạng: PDF
Encyclopedia of anthropology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks Calif : Sage , 2006
Ký hiệu phân loại: 301
ISBN: 0761930299
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71255 Định dạng: PDF
Encyclopedia of African religion
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks Calif : SAGE , 2009
Ký hiệu phân loại: 299.603
ISBN: 1412936365
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 71685 Định dạng: PDF
Encyclopedia of human geography
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks Calif : Sage , 2006
Ký hiệu phân loại: 304.203
ISBN: 0761988580
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 29738 Định dạng: PDF
Microeconomics for business
Tác giả: Das Satya P,
Thông tin xuất bản: Los Angeles : SAGE , 2007
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 9780761935926
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66848 Định dạng: PDF
Understanding social science research
Tác giả: Black Thomas R,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks : Sage , 2002
Ký hiệu phân loại: 300
ISBN: 0761973680
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 99964 Định dạng: PDF
Understanding and using advanced statistics
Tác giả: Foster Jeremy J,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 2006
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 1412900131
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 40123 Định dạng: PDF
Children, welfare and the state
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 2002
Ký hiệu phân loại: 362.7
ISBN: 0761972323
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96280 Định dạng: PDF
Encyclopedia of global warming and climate change
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks CA : SAGE , 2008
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 9781412958783
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 80046 Định dạng: PDF
Encyclopedia of time : science, philosophy, theology, & culture
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Los Angeles : Sage , 2009
Ký hiệu phân loại: 115.03
ISBN: 1412941644
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 35283 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục