Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 289 kết quả
CIW [electronic resource] : security professional study guide
Tác giả: James Stanger, Tim Crothers, Patrick Lane
Xuất bản: Alameda Calif: SYBEX, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Maya at a glance
Tác giả: George Maestri
Xuất bản: Alameda CA: Sybex, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
CISSP : Certified Information Systems Security Professional study guide
Tác giả: Ed Tittel, Mike Chapple, James Michael Stewart
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
CCNA Cisco certified network associate study guide
Tác giả: Todd Lammle
Xuất bản: San Francisco: Sybex, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
CCIE : Cisco certified internetwork expert : study guide
Tác giả: John Swartz, Todd Lammle
Xuất bản: San Francisco: Sybex, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Security+ : study guide
Tác giả: Michael A Pastore
Xuất bản: San Francisco Calif: Sybex, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
CISSP : Certified Information Systems Security Professional study guide
Tác giả: Ed Tittel, Mike Chapple, James Michael Stewart
Xuất bản: San Francisco Calif: SYBEX, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Network+ fast pass
Tác giả: Bill Ferguson
Xuất bản: San Francisco: Sybex, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
C [electronic resource]
Tác giả: Paulo Franca
Xuất bản: San Francisco: Sybex, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Setting up LAMP [electronic resource] : getting Linux, Apache, MySQL, and PHP working together
Tác giả: Eric Rosebrock, Eric Filson
Xuất bản: San Francisco: Sybex, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục