Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 119 kết quả (0.4599646 giây)
Encyclopedia of human development
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks Calif : Sage Publications , 2006
Ký hiệu phân loại: 155.03
ISBN: 1412904757
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 27651 Định dạng: PDF
Encyclopedia of social welfare history in North America
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks Cali : Sage Publications , c2005
Ký hiệu phân loại: 361.97/03
ISBN: 0761925848 (cloth : acid free paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Bollyworld :popular Indian cinema through a transnational lens
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 791.43/0954
ISBN: 0761933204 (hardback)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Encyclopedia of human geography
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks Calif : Sage Publications , c2006
Ký hiệu phân loại: 304.203
ISBN: 0761988580 (alk. paper : cloth)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Encyclopedia of governance
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks : Sage Publications , c2007
Ký hiệu phân loại: 351.03
ISBN: 1412905796 (cloth)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Encyclopedia of survey research methods
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks Calif : SAGE Publications , c2008
Ký hiệu phân loại: 300.72/03
ISBN: 9781412918084 (set : cloth)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Encyclopedia of human relationships
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks Calif : SAGE Publications , c2009
Ký hiệu phân loại: 302.03
ISBN: 9781412958462 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
The magic of Bollywood :at home and abroad
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 791.430954
ISBN: 9788132107323 (hard back)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Working across cultures :applications and exercises
Tác giả: Gannon Martin J,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks Calif : Sage Publications , c2001
Ký hiệu phân loại: 306/.07
ISBN: 0761913386
Bộ sưu tập: Tham khảo
Practical meta-analysis
Tác giả: Lipsey Mark W,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks Calif : Sage Publications , c2001
Ký hiệu phân loại: 300/.7/2
ISBN: 0761921672 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục