Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 220 kết quả (0.4699988 giây)
The business and culture of digital games : gamework/gameplay
Tác giả: Kerr Aphra,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 2006
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 1412900468 (hbk.)
Mediation analysis
Tác giả: Iacobucci Dawn,
Thông tin xuất bản: Los Angeles : Sage , c2008
Ký hiệu phân loại: 519.536
ISBN: 9781412925693 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The social history of crime and punishment in America : an encyclopedia
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks Calif : SAGE , c2012
Ký hiệu phân loại: 364.97303
ISBN: 9781412988766 (cloth)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
What counts as credible evidence in applied research and evaluation practice?
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Los Angeles : SAGE , c2009
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN: 1412957079 (pbk. : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Qualitative research in information systems : a reader
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0761966323
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Subject, society, and culture
Tác giả: Boyne Roy,
Thông tin xuất bản: London : SAGE , 2001
Ký hiệu phân loại: 750.1
ISBN: 0803983492
Encyclopedia of African American education
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Los Angeles : SAGE , c2010
Ký hiệu phân loại: 371.8299607303
ISBN: 9781412940504 (cloth)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The batterer as parent : addressing the impact of domestic violence on family dynamics
Tác giả: Bancroft Lundy,
Thông tin xuất bản: Los Angeles : SAGE , c2012
Ký hiệu phân loại: 362.8292
ISBN: 9781412972055 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Justice globalism : ideology, crises, policy
Tác giả: Steger Manfred B,
Thông tin xuất bản: Los Angeles : SAGE , 2013
Ký hiệu phân loại: 303.482
ISBN: 9781446240908 (hbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Family life education :principles and practices for effective outreach
Tác giả: Duncan Stephen F,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks Calif : SAGE , c2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781412979085 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo

Truy cập nhanh danh mục