Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 421 kết quả (0.328035 giây)
UNIX unleashed
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams , 1994
Ký hiệu phân loại: 005.43
ISBN: 0672304023
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6601 Định dạng: PDF
Teach yourself Perl 5 in 21 days
Tác giả: Till David,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams , 1996
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0672308940
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6602 Định dạng: PDF
Teach yourself UNIX in 24 hours
Tác giả: Taylor Dave,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams , 1997
Ký hiệu phân loại: 005.4469
ISBN: 0672311070
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6603 Định dạng: PDF
A programmer's introduction to Visual Basic.NET
Tác giả: Utley Craig,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 067232203X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6609 Định dạng: PDF
Sams teach yourself SQL in 24 hours
Tác giả: Plew Ronald R,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0672318997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6647 Định dạng: PDF
ASP.NET : tips, tutorials, and code
Tác giả: Mitchell Scott,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0672321432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6648 Định dạng: PDF
Sams teach yourself Microsoft Office Word 2003 in 24 hours
Tác giả: Steele Heidi,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.052
ISBN: 067232556X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6700 Định dạng: CHM
Sams teach yourself Microsoft Office Access 2003 in 24 hours
Tác giả: Balter Alison,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0672325454
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6718 Định dạng: CHM
Sams teach yourself Microsoft Office PowerPoint 2003 in 24 hours
Tác giả: Bunzel Tom,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0672325551
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6732 Định dạng: CHM
Sams teach yourself Microsoft Office Excel 2003 in 24 hours
Tác giả: Reisner Trudi,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 0672325519
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6741 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục