Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.7899988 giây)
State, Resistance, Transformation: Anthropological Perspectives on the Dynamics of Power in Contemporary Global Realitie...
Thông tin xuất bản: : Sean Kingston Publishing , 2018
Ký hiệu phân loại: 306.2
ISBN: 9781907774508
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pilgrimage and Ambiguity: Sharing the Sacred
Tác giả: Manoel Penicaud,
Thông tin xuất bản: : Sean Kingston Publishing , 2017
Ký hiệu phân loại: 203.51
ISBN: 9781907774997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Anthropology Inside Out: Fieldworkers Taking Notes
Tác giả: Mikkel Rytter,
Thông tin xuất bản: : Sean Kingston Publishing , 2020
Ký hiệu phân loại: 301
ISBN: 9781912385232
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục