Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 63 kết quả (0.3906266 giây)
Economics
Tác giả: Arnold Roger,
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 03245954
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43961 Định dạng: PDF
Marketing strategy
Tác giả: Ferrell O C,
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 053846738X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65211 Định dạng: PDF
Business English
Tác giả: Guffey Mary Ellen,
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0324789742
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 66458 Định dạng: PDF
Managerial economics : a problem solving approach
Tác giả: Froeb Luke M,
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2010
Ký hiệu phân loại: 330.024658
ISBN: 1439077983
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66958 Định dạng: PDF
Principles of economics
Tác giả: Mankiw N Gregory,
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2012
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 0538453052
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67062 Định dạng: PDF
Economics
Tác giả: Arnold Roger A,
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 9780324595420
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67462 Định dạng: PDF
Brief principles of macroeconomics
Tác giả: Mankiw N Gregory,
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2008
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 0324590377
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67755 Định dạng: PDF
Investment analysis and portfolio management
Tác giả: Reilly Frank K,
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2009
Ký hiệu phân loại: 332.6
ISBN: 0324235968
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 69984 Định dạng: PDF
Corporate finance : a focus approach
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 1439078084
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70587 Định dạng: PDF
Introduction to business law
Tác giả: Beatty Jeffrey F,
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2009
Ký hiệu phân loại: 346.7307
ISBN: 0324826990
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70650 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục