Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 27 kết quả (0.4375076 giây)
Nonlinear Mechanics of Reinforced Concrete
Tác giả: Amorn Pimanmas,
Thông tin xuất bản: London : Spon Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN: 0415271266
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The presentation and settlement of contractors' claims
Tác giả: Trickey Geoffrey,
Thông tin xuất bản: London New York : Spon Press , c2001
Ký hiệu phân loại: 343.41078624
ISBN: 0419205004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Structural analysis :a unified classical and matrix approach
Tác giả: Ghali A,
Thông tin xuất bản: London New York : Spon Press , 2009
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780415774321 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Dictionary of architectural and building technology
Tác giả: Cowan Henry J,
Thông tin xuất bản: London New York : Spon Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 720
ISBN: 0415312337
ID: 42690 Định dạng: PDF
Construction materials : their nature and behaviour
Tác giả: Illston JM,
Thông tin xuất bản: New York : Spon Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 624.18
ISBN: 0203478983
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45719 Định dạng: PDF
Studying for Science
Tác giả: White Brian,
Thông tin xuất bản: London : Spon Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 507.10941
ISBN: 0203193717
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 61972 Định dạng: PDF
Ventilation of buildings
Tác giả: Awbi H B,
Thông tin xuất bản: London New York : Spon Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 697.9
ISBN: 0415270553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65358 Định dạng: PDF
Small water supplies : a practical guide
Tác giả: Clapham David,
Thông tin xuất bản: London New York : Spon Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 363.61
ISBN: 415282829
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65953 Định dạng: PDF
Rock slope engineering : civil and mining
Tác giả: Wyllie Duncan C,
Thông tin xuất bản: New York NY : Spon Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.151363
ISBN: 0415280001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66112 Định dạng: PDF
Modern construction economics [electronic resource] : theory and application
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : SPON Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 338.47624
ISBN: 9780203926895
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67145 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục