Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 296 kết quả (0.7599527 giây)
Microcontrollers in practice [electronic resource]
Tác giả: Mitescu M,
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 9783540253013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27994 Định dạng: PDF
Geometric Algebra with Applications in Engineering [electronic resource]
Tác giả: Perwass Christian,
Ký hiệu phân loại: 530.15257
ISBN: 9783540890683
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 31054 Định dạng: PDF
Post-Quantum Cryptography [electronic resource]
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9783540887027
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 31056 Định dạng: PDF
Chemical Evolution and the Origin of Life [electronic resource]
Tác giả: Rauchfuss Horst,
Ký hiệu phân loại: 576.83
ISBN: 9783540788232
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 31058 Định dạng: PDF
A Primer on Scientific Programming with Python elektronisk ressurs
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9783642024757
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 39446 Định dạng: PDF
Mathematik für Informatiker [electronic resource] : Algebra, Analysis, Diskrete Strukturen
Tác giả: Kreußler Bernd,
Ký hiệu phân loại: 510.24004
ISBN: 9783540891079
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 40119 Định dạng: PDF
Non-Protein Coding RNAs [electronic resource]
Tác giả: Walter Nils G,
Ký hiệu phân loại: 572.88
ISBN: 9783540708407
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 47050 Định dạng: PDF
Relativistic transitions in the hydrogenic atoms [electronic resource]
Tác giả: Boudet R,
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 9783540855491
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66037 Định dạng: PDF
Tools of Radio Astronomy [electronic resource]
Tác giả: Wilson Thomas L,
Ký hiệu phân loại: 522.682
ISBN: 9783540851226
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66840 Định dạng: PDF
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models [electronic resource]
Tác giả: Straumann Daniel,
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 9783540211358
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66870 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục