Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.2656754 giây)
Corporate Data Quality [electronic resource] : Voraussetzung erfolgreicher Geschäftsmodelle
Tác giả: Otto Boris,
Ký hiệu phân loại: 658.514
ISBN: 3662468069
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117639 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục