Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 390 kết quả (0.3437948 giây)
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models [electronic resource]
Tác giả: Straumann Daniel,
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 9783540211358
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66870 Định dạng: PDF
Theory and Practice of Uncertain Programming [electronic resource]
Tác giả: Liu Baoding,
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 9783540894841
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66990 Định dạng: PDF
Evolutionary Microeconomics [electronic resource]
Tác giả: Lesourne Jacques,
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 9783540285366
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67067 Định dạng: PDF
Paediatric Musculoskeletal Disease elektronisk ressurs : With an Emphasis on Ultrasound
Tác giả: Wilson David,
Ký hiệu phân loại: 618.92707543
ISBN: 9783540263852
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71947 Định dạng: PDF
Advances in Digital Image Processing and Information Technology elektronisk ressurs : First International Conference on ...
Ký hiệu phân loại: 621.367
ISBN: 9783642240553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74575 Định dạng: PDF
Advances in Computer Science and Information Engineering elektronisk ressurs : Volume 2
Tác giả: Jin David,
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 18675662
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 74583 Định dạng: PDF
Advanced Research on Electronic Commerce, Web Application, and Communication elektronisk ressurs : International Confere...
Tác giả: Shen Gang,
Ký hiệu phân loại: 341.1
ISBN: 9783642203701
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 74596 Định dạng: PDF
Behavior of Pipe Piles in Sand : Plugging and Pore-Water Pressure Generation During Installation and Loading [electronic...
Tác giả: Iskander Magued,
Ký hiệu phân loại: 624.154
ISBN: 9783642131073
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 78168 Định dạng: PDF
Computer and Information Science 2011 [electronic resource]
Tác giả: Lee Roger,
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9783642213779
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 78169 Định dạng: PDF
Fluorescent Proteins II elektronisk ressurs : Application of Fluorescent Protein Technology
Tác giả: Jung Gregor,
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 79677 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục