Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.1800034 giây)
Automotive control systems : For engine, driveline and vehicle
Tác giả: Kiencke Uwe,
Thông tin xuất bản: New York : Springer Berlin Heidellberg , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 3540231390
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120644 Định dạng: PDF
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2008
Tác giả: Valldorf Jurgen,
Thông tin xuất bản: New York : Springer Berlin Heidellberg , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120703 Định dạng: PDF
Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress. Vol.5, Advanced Transmission System and Driveline
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer Berlin Heidellberg , 2013
Ký hiệu phân loại: 629.20289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120798 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục