Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.7656768 giây)
Micro- and Macro-Properties of Solids [electronic resource] : Thermal, Mechanical and Dielectric Properties
Tác giả: Sirdeshmukh D B,
Thông tin xuất bản: Berlin Heidelberg : Springer Verlag , 2006
Ký hiệu phân loại: 530.41
ISBN: 9783540317852
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 37654 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục