Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 129 kết quả (0.6100498 giây)
Cell separation [electronic resource] : fundamentals, analytical and preparative methods
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 9783540752622
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 26712 Định dạng: PDF
Introduction to relativistic continuum mechanics [electronic resource]
Tác giả: Ferrarese G,
Ký hiệu phân loại: 531
ISBN: 9783540731665
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 26714 Định dạng: PDF
Introduction to the theory of cooperative games [electronic resource]
Tác giả: Peleg Bezalel,
Ký hiệu phân loại: 619.3
ISBN: 9783540729440
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 26716 Định dạng: PDF
Geometric modeling and algebraic geometry [electronic resource]
Tác giả: Juttler B,
Ký hiệu phân loại: 516.35
ISBN: 9783540721840
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 26718 Định dạng: PDF
Approaches to fundamental physics [electronic resource] : an assessment of current theoretical ideas
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 9783540711155
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 26720 Định dạng: PDF
Software visualization [electronic resource] : visualizing the structure, behaviour, and evolution of software
Tác giả: Diehl Stephan,
Ký hiệu phân loại: 005.118
ISBN: 9783540465041
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 26722 Định dạng: PDF
Encyclopedia of pain [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 9783540298052
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 26726 Định dạng: PDF
Renewable energy [electronic resource] : technology, and environment economics
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 9783540709473
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 27835 Định dạng: PDF
Comprehensive mathematics for computer scientists 2 [electronic resource] : calculus and ODEs, splines, probability, fou...
Tác giả: Mazzola G,
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 9783540208617
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27883 Định dạng: PDF
Fundamental astronomy [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 520
ISBN: 9783540341437
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27962 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục