Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.8400509 giây)
Victims' rights and victims' wrongs : comparative liability in criminal law
Tác giả: Bergelson Vera,
Thông tin xuất bản: Stanford Calif : Stanford Law Books , c2009
Ký hiệu phân loại: 345.7304
ISBN: 0804755388 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tort, custom, and karma : globalization and legal consciousness in Thailand
Tác giả: Engel David M,
Thông tin xuất bản: Stanford Calif : Stanford Law Books , c2010
Ký hiệu phân loại: 346.59303
ISBN: 9780804763813 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Virtual freedom : net neutrality and free speech in the Internet age
Tác giả: Nunziato Dawn C,
Thông tin xuất bản: Stanford Calif : Stanford Law Books , 2009
Ký hiệu phân loại: 342.730853
ISBN: 9780804755740
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 136592 Định dạng: PDF
Our word is our bond : how legal speech acts
Ký hiệu phân loại: 340.14
ISBN: 9780804774932
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 153572 Định dạng: PDF
The failed promise of originalism
Tác giả: Cross Frank B,
Ký hiệu phân loại: 342.73001
ISBN: 9780804783828
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 99172 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục