Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.4375103 giây)
Security complete
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Alameda CA : Sybex , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9780782141443
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Encyclopedia of networking
Tác giả: Feibel Werner,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex Inc , 1996
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0782118291
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 379 Định dạng: PDF
CCNA, Cisco Certified Network Associate : Exam 640-802
Tác giả: Lammle Todd,
Thông tin xuất bản: USA : Sybex Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0470110082
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15298 Định dạng: PDF
PHR/SPHR : Professional in Human Resources Certification Study Guide
Tác giả: Bogardus Anne M,
Thông tin xuất bản: USA : Sybex Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 0782142524
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16004 Định dạng: CHM
PMP Final Exam Review
Tác giả: Heldman Kim,
Thông tin xuất bản: USA : Sybex Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0782143245
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16005 Định dạng: CHM
Implementing and Managing Exchange Server 2003 Exam Cram 2 (Exam 70-284).
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : Sybex Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0789730987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16006 Định dạng: CHM
Photoshop Elements 5 Workflow : The Digital Photographer's Guide
Tác giả: Grey Tim,
Thông tin xuất bản: Canada : Sybex Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 9780470100868
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
MAC OS X Power Tools
Tác giả: Frakes Dan,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.4465
ISBN: 9780782143195
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Mastering Microsoft Exchange 2000 Server
Tác giả: Gerber Barry,
Thông tin xuất bản: San francisco : Sybex Inc , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.71376
ISBN: 9780782127966
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Unix Complete
Tác giả: Dyson Peter,
Thông tin xuất bản: USA : Sybex Inc , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 9780782125283
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục