Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 288 kết quả (0.0199177 giây)
CIW [electronic resource] : security professional study guide
Tác giả: James Stanger
Alameda Calif: SYBEX, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
Maya at a glance
Tác giả: George Maestri
Alameda CA: Sybex, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.696
 
CISSP : Certified Information Systems Security Professional study guide
Tác giả: Ed Tittel
San Francisco Calif London: SYBEX, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
CCNA Cisco certified network associate study guide
Tác giả: Todd Lammle
San Francisco: Sybex, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.6
 
CCIE : Cisco certified internetwork expert : study guide
Tác giả: John Swartz
San Francisco: Sybex, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.6
 
Security+ : study guide
Tác giả: Michael A Pastore
San Francisco Calif: Sybex, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
CISSP : Certified Information Systems Security Professional study guide
Tác giả: Ed Tittel
San Francisco Calif: SYBEX, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
Network+ fast pass
Tác giả: Bill Ferguson
San Francisco: Sybex, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.6
 
C [electronic resource]
Tác giả: Paulo Franca
San Francisco: Sybex, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.13
 
Setting up LAMP[electronic resource] :getting Linux, Apache, MySQL, and PHP working together
Tác giả: Eric Rosebrock
San Francisco: Sybex, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.76
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục