Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.4300314 giây)
OCA/OCP : Oracle9i DBA Fundamentals I : study guide
Tác giả: Thomas Biju,
Thông tin xuất bản: San Francico : Sybex , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN: 0782140637
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6637 Định dạng: PDF
OCA/OCP : Introduction to oracle9i SQL study guide
Tác giả: Thomas Biju,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex Incorporated , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 9780782140620
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23646 Định dạng: ISO
OCA Oracle Database 12c administrator certified associate study guide
Tác giả: Thomas Biju,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Sybex a Wiley brand , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.7575
ISBN: 111864395X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 106771 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục