Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 56 kết quả (0.1200529 giây)
Luyện thi Topik mới - Topik 2 trình độ trung cấp và nâng cao : các đề thi thử TOPIK I
Tác giả: 
TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.78
 
Luyện thi Topik mới - Topik 1 trình độ sơ cấp : các đề thi thử TOPIK I
Tác giả: 
TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.78
 
Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên = Harvard Business Essentials - Performance Management
Tác giả: 
TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.3125
 
Hotel english : A hands-on course for hotel professionals
Tác giả: 
TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.02464794
 
BBC world news english Culture and society. Series 1
Tác giả: Anna Southern
TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân Trí Việt, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc: 428
 
Thuyết phục nghệ thuật tác động đến người khác = Persuasion:The Art of Influencing People
Tác giả: James Borg
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 153.852
 
Đàm thoại tiếng Trung Quốc cấp tốc. Tập 1 = 短期速成外国人汉语会话课本
Tác giả: 
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân Trí Việt, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc: 495.1
 
Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ sơ cấp
Tác giả: Mã Tiễn Phi
TPHCM: Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 495.183
 
Học tiếng Trung Quốc cấp tốc trong 30 ngày : Trình độ trung cấp
Tác giả: 
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.18
 
Học tiếng Trung Quốc cấp tốc trong 30 ngày : Trình độ sơ cấp
Tác giả: 
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.18
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục