Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 62 kết quả
Từ điển Bách Khoa Việt Nam : T.2-E-M
Tác giả: Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển Bách Khoa Việt Nam
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  031
 
Từ điển Bách Khoa Việt Nam : T.4- T-Z
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  031
 
Từ điển Bách Khoa Việt Nam. T.3- N-S
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  031
 
Từ điển bách khoa dược học
Tác giả: Nguyễn Duy Cương, Nguyễn Hữu Quỳnh
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.103
 
Bách khoa thư Hồ Chí Minh . T.1- Hồ Chí Minh với giáo dục - đào tạo : Tư liệu - sơ giản
Tác giả: Phan Ngọc Liên, Nguyên An
Xuất bản: TpHCM: Từ điển Bách khoa, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.512
 
Từ điển bách khoa Việt Nam. Tập 1 - A - Đ
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển bách khoa Việt Nam, 1995
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  031
 
Từ điển Nhật-Việt
Tác giả: Takeuchi Yonosuke, Imai Akio, Yamaguchi Kenichi
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.6395922
 
Từ điển tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng, Thái Xuân Đệ
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.9223
 
Đại từ điển Anh - Việt : 550000 từ
Tác giả: Bùi Phụng
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  423.95922
 
Từ điển cơ khí Anh- Việt
Tác giả: Nguyễn Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  629.003
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục