Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 62 kết quả (0.0299541 giây)
Từ điển Bách Khoa Việt Nam : T.2-E-M
Tác giả: Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển Bách Khoa Việt Nam
Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 031
 
Từ điển Bách Khoa Việt Nam : T.4- T-Z
Tác giả: 
Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 031
 
Từ điển Bách Khoa Việt Nam. T.3- N-S
Tác giả: 
Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 031
 
Từ điển bách khoa dược học
Tác giả: 
Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.103
 
Từ điển bách khoa Việt Nam. Tập 1 - A - Đ
Tác giả: 
Hà Nội: Từ điển bách khoa Việt Nam, 1995
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 031
 
Bách khoa thư Hồ Chí Minh . T.1- Hồ Chí Minh với giáo dục - đào tạo : Tư liệu - sơ giản
Tác giả: Phan Ngọc Liên
TpHCM: Từ điển Bách khoa, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.512
 
Từ điển Nhật-Việt
Tác giả: Takeuchi Yonosuke
Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.6395922
 
Từ điển tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng
Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.9223
 
Đại từ điển Anh - Việt : 550000 từ
Tác giả: Bùi Phụng
Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 423.95922
 
Từ điển cơ khí Anh- Việt
Tác giả: Nguyễn Hạnh
Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 629.003
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục