Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.2500075 giây)
Electrical Power Systems Quality
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGraw Hill , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.3191
ISBN: 0070264627
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 75211 Định dạng: PDF
Electrical Power Systems Quality
Tác giả: Dugan Roger C,
Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGraw Hill , 1996
Ký hiệu phân loại: 621.3191
ISBN: 9780070180314
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Concrete bridge practice : analysis, design and economics
Tác giả: Raina V K,
Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGrawHill , 1994
Ký hiệu phân loại: 624.25
ISBN: 0074623621
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68817 Định dạng: PDF
Bond valuation, yield measures and the term structure
Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 332.632
ISBN: 0070620857
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Equity shares, preferred shares and stock market indices
Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 332.63222
ISBN: 0070620873
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Handbook of gear design
Tác giả: Maitra Gitin M,
Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGrawHill , 1994
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0074602373
Bộ sưu tập: Tham khảo
Boiler operation engineering : questions and answers
Tác giả: Chattopadhyay P,
Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGrawHill Pub , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.183
ISBN: 0071356754 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Spoken English : a self-learning guide to conversation practice
Tác giả: Sasikumar V,
Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGrawHill Pub Co , 1995
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 122625 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục