Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2830 kết quả (0.4374986 giây)
Entropy and its physical meaning
Tác giả: Sydney John,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 1996
Ký hiệu phân loại: 536.73
ISBN: 0748405690
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 13222 Định dạng: PDF
Calculus with Complex Numbers
Tác giả: Reade John B,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2003
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0415308461
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21105 Định dạng: PDF
DNA microarrays elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York Abingdon : Taylor Francis , 2005
Ký hiệu phân loại: 572.8636
ISBN: 020396733x
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28874 Định dạng: PDF
Handbook of sexual dysfunction
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.85
ISBN: 0824758269
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 28624 Định dạng: PDF
Liquid detergents
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2006
Ký hiệu phân loại: 668.14
ISBN: 0824758358
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28623 Định dạng: PDF
Organic photovoltaics [electronic resource] : mechanism, materials, and devices
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : Taylor Francis , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.381542
ISBN: 082475963X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35380 Định dạng: PDF
Forensic science in wildlife investigations [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2009
Ký hiệu phân loại: 363.2598
ISBN: 9780849304101
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 35288 Định dạng: PDF
Environmental science and Engineering
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Taylor Francis , 2006
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN: 0849398436
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1893 Định dạng: PDF
Forensic speaker identification
Tác giả: Rose Philip,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2002
Ký hiệu phân loại: 363.258
ISBN: 0415271827
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 28203 Định dạng: PDF
The Neanderthals. [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor Francis , 2008
Ký hiệu phân loại: 930.12
ISBN: 9780203889664
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 35126 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục