Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.2343744 giây)
A History of Professional Economists and Policymaking in the United States :Irrelevant genius.
Thông tin xuất bản: : Taylor and Francis , 2016
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781317429500
Bộ sưu tập: Tham khảo
Adolescent Problems : A Practical Guide for Parents, Teachers and Counsellors [elektronisk ressurs]
Tác giả: Nicolson Doula,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor and Francis , 2012
Ký hiệu phân loại: 305.235
ISBN: 9781135397418
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 74629 Định dạng: PDF
Flash Mobile [electronic resource]
Tác giả: David Matthew,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor and Francis , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 9780240815725
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 78146 Định dạng: PDF
Engineering Mathematics Pocket Book [electronic resource]
Tác giả: Bird John,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor and Francis , 2012
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 9780080941547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 78148 Định dạng: PDF
Making Great Games : An Insider's Guide to Designing and Developing the World's Greatest Games [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor and Francis , 2012
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 9780240812854
ID: 78153 Định dạng: PDF
Photography Foundations for Art and Design elektronisk ressurs
Tác giả: Galer Mark,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor and Francis , 2012
Ký hiệu phân loại: 771
ISBN: 9780080551340
ID: 80809 Định dạng: PDF
Oregano : the genera Origanum and Lippia
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor and Francis , 2002
Ký hiệu phân loại: 583
ISBN: 0415369436
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 92720 Định dạng: PDF
Understanding architecture through drawing
Tác giả: Edwards Brian,
Ký hiệu phân loại: 720.22
ISBN: 0415444144
ID: 94325 Định dạng: PDF
Wireless multimedia communication systems : design, analysis, and implementation [elektronisk ressurs]
Tác giả: Rao K Ramamohan,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor and Francis , 2014
Ký hiệu phân loại: 621.38216
ISBN: 9781466566019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 99029 Định dạng: PDF
Essentials of Plastic Surgery, Second Edition [electronic resource].
Tác giả: Janis Jeffrey E,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor and Francis , 2014
Ký hiệu phân loại: 617.95
ISBN: 9781482238440
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 100924 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục