Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.3593592 giây)
Methodology : Module one: Theoretical background
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ho chi Minh City : University of technology ,
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 24629 Định dạng: PDF
American literature : Module one: History of American literature
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ho chi Minh City : University of technology ,
Ký hiệu phân loại: 810
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 24639 Định dạng: PDF
American literature : Module two: Literary analysis. Part 1- The study of literature
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ho chi Minh City : University of technology ,
Ký hiệu phân loại: 810
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 24642 Định dạng: PDF
Listening 1
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Final report on teaching methodology
Thông tin xuất bản: TPHCM : Technology university , 2007
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 52064 Định dạng: PDF
English teaching methodology : Final report on
Thông tin xuất bản: TPHCM : Technology university , 2007
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 52160 Định dạng: PDF
Proceedings of the international conference science technology and society studies (STS) 2020
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Science and technology , 2020
Ký hiệu phân loại: 600
ISBN: 9786046715740
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Atlas : Makerspaces in Public Libraries in The Netherlands
Tác giả: Caso Olindo,
Thông tin xuất bản: Delft : Delft University of Technology , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789463661478
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Embedded controller hardware design [electronic resource]
Tác giả: Arnold Ken,
Thông tin xuất bản: Eagle Rock VA : LLH Technology Pub , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.3916
ISBN: 1878707523
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 49444 Định dạng: PDF
Prepare for IELTS : practice tests for module C (Humanities) and General training module of the International English La...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 428.0076
ISBN: 1863650172
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 70841 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục