Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 119 kết quả (0.4375504 giây)
Structural Analysis
Tác giả: Felix Udoeyo,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781439919453
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization
Tác giả: Kraidy Marwan,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Temple University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 306
ISBN: 9781592131433
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization
Tác giả: Kraidy Marwan,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Temple University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 306
ISBN: oapen_626979
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
"A Road to Peace and Freedom" : The International Workers Order and the Struggle for Economic Justice and Civil Rights, ...
Tác giả: Zecker Robert,
Thông tin xuất bản: : Temple University Press , 20180101
Ký hiệu phân loại: 331.886097309041
ISBN: 9781439915172
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Islam, Justice, and Democracy
Tác giả: Ciftci Sabri,
Thông tin xuất bản: : Temple University Press , 2021
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Selling Transracial Adoption : Families, Markets, and the Color Line
Tác giả: Raleigh Elizabeth,
Thông tin xuất bản: : Temple University Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 362.734
ISBN: 9781439914786
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Constructing Muslims in France : Discourse, Public Identity, and the Politics of Citizenship
Tác giả: Fredette Jennifer,
Thông tin xuất bản: : Temple University Press , 20140201
Ký hiệu phân loại: 305.6970944
ISBN: 9781439910306
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Cultural Production of Intellectual Property Rights
Thông tin xuất bản: : Temple University Press , 20190801
Ký hiệu phân loại: 346.048
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Selling Transracial Adoption : Families, Markets, and the Color Line
Tác giả: Raleigh Elizabeth,
Thông tin xuất bản: : Temple University Press , 20180101
Ký hiệu phân loại: 362.734
ISBN: 9781439914786
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Somalis in the Twin Cities and Columbus : Immigrant Incorporation in New Destinations
Tác giả: Chambers Stefanie,
Thông tin xuất bản: : Temple University Press , 20170301
Ký hiệu phân loại: 305.893540776581
ISBN: 9781439914434
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục