Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2106 kết quả (0.0599997 giây)
Con đường cứu nước Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm Ngọc Trâm
TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 959.7
 
Cooking with madam Tuyết Mai : Healthy food from moringa
Tác giả: Phan Thị Tuyết Mai
Tp Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 641.65
 
Lập kế hoạch kinh doanh từ A đến Z = How to write a business plan
Tác giả: Mike McKeever
Tp Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4012
 
Hướng dẫn thí nghiệm hệ thống điện
Tác giả: 
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 537.076
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 512.5
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 512.5
 
Xã hội học : Đề cương bài giảng
Tác giả: Lương Minh Cừ
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 301
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 512.5
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính toán 2
Tác giả: Đỗ Công Khanh
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 512.5
 
Xây dựng và triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường không chuyên ngữ
Tác giả: 
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 420.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục