Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 231 kết quả (0.0399566 giây)
Báo cáo phát triển thế giới 2010 : Phát triển và biến đổi khí hậu
Tác giả: 
WasingtonDC: Ngân hàng thế giới, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.927
 
Giải phóng giá trị đất đai để cung cấp tài chính cho cơ sở hạ tầng đô thị
Tác giả: George E Peterson
Hà Nội: Ngân hàng thế giới, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 333.16
 
Để nhà trường hoạt động hiệu quả : Bằng chứng mới về cải cách trách nhiệm
Tác giả: Barbara Bruns
Hà Nội: Ngân hàng thế giới, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 371.2
 
Sự thay đổi trong cơ cấu của cải của các quốc gia : đo lường sự phát triển bền vững trong thiên niên kỷ mới
Tác giả: 
Washington: Ngân hàng Thế giới, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.927
 
Các thành phố Eco2 : các đô thị sinh thái kiêm kinh tế
Tác giả: 
Washington: Ngân hàng Thế giới, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 307.76
 
Trật tự thế giới = World order
Tác giả: Henry Kissinger
Hà Nội: Thế giới, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 327
 
Việc công, lợi ích tư : Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản
Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 364.1323
 
Tăng trưởng xanh cho mọi người : Con đường hướng tới Phát triển bền vững
Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.927
 
Tài chính và cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam hướng tới tương lai : Báo cáo chuyên đề
Tác giả: Ngân hàng thế giới
: Ngân hàng Thế giới, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 362.1
 
Quản lý bền vững đất đai : Tài liệu tham khảo
Tác giả: Ngân hàng thế giới
: Ngân hàng Thế giới, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 333.76
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục