Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 681 kết quả (0.0200028 giây)
Niên giám thống 2001
Tác giả: Tổng cục thống kê
Hà Nội: Thống Kê, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 330.05
 
Tư liệu kinh tế - xã hội 64 tỉnh & thành phố Việt Nam
Tác giả: Tổng cục thống kê
Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 330.9597
 
Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam : Để thực hiện ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/AFTA) của các nước A...
Tác giả: Nhà xuất bản Thống Kê
Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 343.055
 
Niên giám thống 2003
Tác giả: 
Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 330.05
 
Bài tập xác suất thống
Tác giả: Hoàng Ngọc Nhậm
TPHCM: Thống Kê, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 519
 
Bài tập xác suất thống
Tác giả: Lê Khánh Luận
Hà Nội: Thống Kê, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 519
 
Thống công nghiệp : Giáo trình
Tác giả: Nguyễn Công Như
Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 658.57
 
Giáo trình thống kinh doanh
Tác giả: Phạm Ngọc Kiểm
Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 330.015195
 
Giáo trình thống doanh nghiệp
Tác giả: Phạm Ngọc Kiểm
Hà Nội: Thống kê, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 519.502465
 
Xác suất và thống toán học
Tác giả: Đặng Hấn
Hà Nội: Thống kê, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục