Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6899503 giây)
Lễ hội Việt Nam
Tác giả: Vũ Ngọc Khánh,
Thông tin xuất bản: H : Thanh niên , 2008
Ký hiệu phân loại: 394.269597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế
Tác giả: Lê Văn Tư,
Thông tin xuất bản: H : Thanh niên , 2009
Ký hiệu phân loại: 332.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Những kiến thức cơ bản về quản lý tài sản công
Tác giả: Trần Văn Giao,
Thông tin xuất bản: H : Thanh niên , 2009
Ký hiệu phân loại: 352.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hệ thống thương mại thế giới : Luật và chính sách về các quan hệ kinh tế quốc tế = The World Trading System Law and Pol...
Tác giả: Jackson John H,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thanh Niên , 2001
Ký hiệu phân loại: 341.754
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục