Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 372 kết quả
Bàn về thanh niên
Tác giả: VILê-nin, Lê Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.43
 
Bàn về thanh niên
Tác giả: C Mác, Ghen PhĂng
Xuất bản: TpHCM: Thanh Niên, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.411
 
Thanh niên với công tác bảo vệ môi trường
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên
Tác giả: Đào Đậu
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.4309597
 
Bước đầu tìm hiểu tác giả và tác phẩm cổ nhạc Bạc Liêu
Tác giả: Trần Phước Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Truyện dân gian Tày-Nùng Cao Bằng
Tác giả: Nguyễn Thiên Tứ, Hoàng Anh Minh, Hoàng Ngọc Bích, Hoàng Thị Nhuận, Nông Vĩnh Tuân
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Địa chí văn hóa dân gian làng Phong Lệ
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Chàng Mutui Amã : Akhàt Jucar Raglai
Tác giả: Trần Vũ, Hoàng Thị Thoa
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Nghi Xuân địa chí
Tác giả: Lê Văn Diễn
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Hội làng Thăng Long - Hà Nội. Tập 1
Tác giả: Lê Trung Vũ
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục