Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2931 kết quả (0.8125019 giây)
Binocular rivalry.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: The MIT Press : , 2004
Ký hiệu phân loại: 152.14
ISBN: 026201212X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The wired homestead : an MIT Press sourcebook on the Internet and the family
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 303.4834
ISBN: 9780262285285
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Artificial intelligence : an MIT perspective
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : MIT Press , 1979
Ký hiệu phân loại: 001.535
ISBN: 0262230968
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Efficient cognition : the evolution of representational decision making
Tác giả: Schulz Armin W,
Thông tin xuất bản: The MIT Press : , 2018
Ký hiệu phân loại: 153.83
ISBN: 0262345269
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The MIT encyclopedia of the cognitive sciences
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 153.03
ISBN: 0262338165
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The MIT encyclopedia of communication disorders
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 616.855003
ISBN: 0262112787
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Technology and the dream : reflections on the Black experience at MIT, 1941-1999
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass London : MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 378.7444
ISBN: 1423725506
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Press on : principles of interaction programming
Tác giả: Thimbleby Harold,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0262201704
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 154701 Định dạng: PDF
The MIT encyclopedia of communication disorders
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 616.85/5/003
ISBN: 0262112787
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The MIT encyclopedia of the cognitive sciences
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts The : MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 153.03
ISBN: 0262338165
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục