Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 352 kết quả (0.2655786 giây)
Proceedings of the UNC CBE Summit 2017
Tác giả: Soler Michelle,
Ký hiệu phân loại: 370.11
ISBN: 9781469641935
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Brecht and the Bible
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 832.912
ISBN: 9781469656755
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tropical Tongues Language Ideologies, Endangerment, and Minority Languages in Belize
Ký hiệu phân loại: 306.4497282
ISBN: 9781469641393 (softcover)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Construction of Textual Authority in German Literature of the Medieval and Early Modern Periods
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 830.9
ISBN: 1469615045
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ballad of the Buried Life
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 831.914
ISBN: 9783319281124
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Down home : Jewish life in North Carolina
Tác giả: Rogoff Leonard,
Ký hiệu phân loại: 975.6004924
ISBN: 9780807833759 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Basic Concepts in the Philosophy of Gottfried Keller
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 831.8
ISBN: 9781469658179
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Realizing Islam, Sustainable History Monograph Pilot OA Edition : The Tijaniyya in North Africa and the Eighteenth-Century Muslim World
Ký hiệu phân loại: 297.4
ISBN: 9781469660813
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Realizing Islam : The Tijaniyya in North Africa and the Eighteenth-Century Muslim World
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781469660844
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Engines of innovation : the entrepreneurial university in the twenty-first century
Tác giả: Thorp H Holden,
Ký hiệu phân loại: 378.1/03
ISBN: 0807834386 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 157672 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục