Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Historical dictionary of Bosnia and Herzegovina
Tác giả: Ante Čuvalo
Xuất bản: Lanham Maryland: Scarecrow Press Inc, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  949.742003
 
The handbook of meteorology
Tác giả: Frank R Spellman
Xuất bản: Lanham: Scarecrow Press Inc, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Composing for the cinema : the theory and praxis of music in film
Tác giả: Ennio Morricone, Gillian B Anderson, Sergio Miceli
Xuất bản: Lanham: The Scarecrow Press Inc, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.54213
 
Time and project management strategies for librarians
Tác giả: Lisa Fraser, Jason Kuhl, Carol Smallwood
Xuất bản: Lanham: The Scarecrow Press Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.1
 
Historical Dictionary of Rococo Art
Tác giả: Jennifer Dawn Milam
Xuất bản: Lanham: The Scarecrow Press Inc, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.033203
 
Encyclopedia of sports films
Tác giả: K Edgington, Thomas L Erskine, James Michael Welsh
Xuất bản: Lanham Md: Scarecrow Press Inc, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436579
 
The cinema of John Boorman
Tác giả: Brian Hoyle
Xuất bản: Lanham: Scarecrow Press Inc, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.430233092
 
Hitchcock's villains : murderers, maniacs, and mother issues
Tác giả: Eric San Juan, Jim McDevitt
Xuất bản: Lanham: The Scarecrow Press Inc, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.430233092
 
Refocusing Chaplin : a screen icon through critical lenses
Tác giả: James Edward Caron, Benjamin Click, Lawrence Howe
Xuất bản: Lanham: Scarecrow Press Inc, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43028092
 
Post-9/11 cinema : through a lens darkly
Tác giả: John Markert
Xuất bản: Lanham Md: Scarecrow Press Inc, c2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43658
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục