Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 341 kết quả
Clinical tests for the musculoskeletal system : examination, signs, phenomena
Tác giả: K Buckup
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.7
 
Pocket atlas of radiographic anatomy
Tác giả: Torsten B Möller, Emil Reif
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611
 
Color atlas of pharmacology
Tác giả: H Lüllmann
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Color atlas of ultrasound anatomy
Tác giả: Berthold Block
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07543
 
Medical Biochemistry : an illustrated review
Tác giả: Sankhavaram R Panini
Xuất bản: New York: Thieme, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  612
 
Atlas of anatomy
Tác giả: Erik Schulte, Udo Schumacher, Anne M Gilroy, Brian R MacPherson, Lawrence M Ross, Michael Schünke
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  611.0022
 
The Greenberg rapid review : a companion to the 6th edition
Tác giả: Leonard I Kranzler, Mark S Greenberg
Xuất bản: New York: Thieme, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Atlas of head and neck imaging : the extracranial head and neck
Tác giả: Suresh K Mukherji, Vincent Chong
Xuất bản: New York: Thieme, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.5107572
 
Color atlas of cytology, histology, and microscopic anatomy
Tác giả: Wolfgang KühnelWolfgang Kühnel
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611.0180222
 
Color atlas of pharmacology
Tác giả: Hein Lullmann
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục