Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 43 kết quả (0.1699958 giây)
MSCE Course Prep ExamGuide/StudyGuide Exam # 70-215
Tác giả: Kamerling Paul,
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 9780619015152
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
CoursePrep ExamGuide/StudyGuide MCSE Exam 70-219
Tác giả: Pomper Gale,
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 9780619035075
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Microsoft Windows 2000 professional : Comprehensive course
Tác giả: Busché Dr Donald,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Learning Course Technology , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 9780538724012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Introduction to Psychology : Gate ways to mind and behavior
Tác giả: Coon Dennis,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Learning Wadsworth , 2001
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9780495318668
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Microsoft windows 2000 professional : IIIustrated basic edition.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Learning Course Technology , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 9780619017583
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Microsoft word 2000
Tác giả: Zimmerman S Scott,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Learning Course Technology , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 9780760069912
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Digital abstract and macro photography
Tác giả: Milburn Ken,
Ký hiệu phân loại: 775
ISBN: 9781592006137
Biology
Thông tin xuất bản: Belmont CA : BrooksCole Thomson Learning , c2005
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0534492762 (student ed.)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Exotic animal care & management
Tác giả: Judah Vicki,
Thông tin xuất bản: Clifton Park NY : Thomson Delmar Learning , 2008
Ký hiệu phân loại: 636.089
ISBN: 141804198X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41666 Định dạng: PDF
An illustrated guide to pruning
Tác giả: Gilman Edward F,
Thông tin xuất bản: Albany NY : Delmar Thomson Learning , 2002
Ký hiệu phân loại: 635.9
ISBN: 0585415803
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92897 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục