Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 34 kết quả (0.7187678 giây)
Effective project management
Tác giả: Clements James P,
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson SouthWestern , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 9780324638523
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Business ethics : A stakeholder and issues management approach
Tác giả: Weiss Joseph W,
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson southWestern , 2006
Ký hiệu phân loại: 174.4
ISBN: 0324306008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Management of strategy : concepts and cases
Tác giả: Hitt Michael A,
Thông tin xuất bản: China : Thomson SouthWestern , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 9780324364330
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Principles of Microeconomics
Tác giả: Mankiw N Gregory,
Thông tin xuất bản: China : Thomson SouthWestern , 2007
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 9780324423525
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 24936 Định dạng: PDF
Procedures and Theory for Administrative Professionals
Thông tin xuất bản: USA : Thomson SouthWestern , 2004
Ký hiệu phân loại: 651
ISBN: 9780538727402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Organizational leadership
Tác giả: Bratton John,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson SouthWestern , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 9780324120660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Management science modeling
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson SouthWestern , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9780324660661
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Real estate principles
Tác giả: Jacobus Charles J,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson SouthWestern , 2006
Ký hiệu phân loại: 333.33
ISBN: 9780324305609
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Microeconomic Theory : Basic Principles and Extensions
Tác giả: Nicholason Walter,
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson SouthWestern , 2005
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 9780324225051
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Contemporary Financial Management
Tác giả: McGuigan James R,
Thông tin xuất bản: Singapore : Thomson SouthWestern , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 9780324314373
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục