Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 16 kết quả (0.4374134 giây)
Communicating for results : A guide for business the professions
Tác giả: Hamilton Cheryl H,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson wadsworth , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 9780534606787
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Biological Psychology
Tác giả: Kalat James W,
Thông tin xuất bản: China : Thomson Wadsworth , 2007
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 9780495093602
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nutrition for sport and exercise
Tác giả: Dunford Marie,
Thông tin xuất bản: Belmont CA : Thomson Wadsworth , 2008
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 0495014834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 99289 Định dạng: PDF
Language : its structure and use
Tác giả: Finegan Edward,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Thomson Wadsworth , 2008
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 1413030556
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 99955 Định dạng: PDF
Intervention and Reflection Basic Issues in Medical Ethics
Tác giả: Munson Ronald,
Thông tin xuất bản: United States : Thomson Wadsworth , 2008
Ký hiệu phân loại: 174.2
ISBN: 9780495095026
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 140804 Định dạng: PDF
Introduction to Psychology : Gate ways to mind and behavior
Tác giả: Coon Dennis,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Learning Wadsworth , 2001
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9780495318668
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục