Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 304 kết quả (0.2199436 giây)
Structural steel design to BS 5950 : Part I
Tác giả: Frixos Joannides,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson , 2002
Ký hiệu phân loại: 624.1821
ISBN: 0727730126
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Design Applications of Raft Foundations
Tác giả: J A Hemsley,
Thông tin xuất bản: England : Thomson , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.153
ISBN: 0727727656
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7196 Định dạng: PDF
Analysis, design and construction of steel space frames
Tác giả: Ramaswamy G S,
Thông tin xuất bản: London : Thomson , 2002
Ký hiệu phân loại: 624.092
ISBN: 0727730142
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7214 Định dạng: PDF
PHP 5 : fast & easy web development
Tác giả: Meloni Julie C,
Thông tin xuất bản: Boston : Thomson , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 1592004733
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7911 Định dạng: CHM
Business : Its Legal, Ethical, and Global Environment
Thông tin xuất bản: USA : Thomson , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.7307
ISBN: 0324204884
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19597 Định dạng: RAR
Global financial accounting and reporting : Principles and analysis
Tác giả: Walton Peter,
Thông tin xuất bản: London : Thomson , 2007
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN: 9781844802654
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Collins cobuild advanced dictionary of American English
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson , 2007
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 97811424003631
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Educational Psychology : For learning and teaching
Tác giả: Krause KerriLee,
Thông tin xuất bản: Autraylia : Thomson , 2007
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN: 9780170128520
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Digital logic and microprocessor design with vhdl
Tác giả: Hwang Enoch,
Thông tin xuất bản: Mason OH : Thomson , 2005
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 0534465935
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25424 Định dạng: PDF
Presenting in English : how to give successful presentations
Tác giả: Powell Mark,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Thomson , 2002
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 1899396306 (pbk.)
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42373 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục