Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.0299938 giây)
Take control of iPad basics [electronic resource] : v1.3
Tác giả: Tonya Engst
Ithaca NY: TidBITS Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.167
 
Take control of working with your iPad v2.0 [electronic resource]
Tác giả: Joe Kissell
Ithaca NY: TidBITS Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.16
 
Take control of your 802.11n AirPort network [electronic resource]
Tác giả: Glenn Fleishman
Ithaca New York: TidBITS Publishing Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.68
 
Take control of iPhone basics [electronic resource]
Tác giả: Karen G Anderson
Ithaca New York: TidBITS Publishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38456
 
Take control of iPad networking and security [electronic resource]
Tác giả: Glenn Fleishman
Ithaca New York: TidBITS Publishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.16
 
Take control of media on your iPad [electronic resource]
Tác giả: Jeff Carlson
Ithaca New York: TidBITS Publishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.16
 
Take control of recording with GarageBand '11 [electronic resource]
Tác giả: Jeff Tolbert
Ithaca New York: TidBITS Publishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 781.34536
 
Take control of making music with GarageBand '11 [electronic resource]
Tác giả: Jeff Tolbert
Ithaca New York: TidBITS Publishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 781.34536
 
Take control of Scrivener 2 [electronic resource]
Tác giả: Kirk McElhearn
Ithaca New York: TidBITS Publishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 808.020285
 
Take control of mail on the iPad, iPhone, and iPod touch [electronic resource]
Tác giả: Joe Kissell
Ithaca New York: TidBITS Publishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.3682
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục