Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.3593239 giây)
The conduct of inquiry : methodology for behavioral science
Tác giả: Kaplan Abraham,
Ký hiệu phân loại: 300.72
ISBN: 0765804484 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Carrots, sticks & sermons : policy instruments and their evaluation
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 320.6
ISBN: 0765805464 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The roots of American communism
Tác giả: Draper Theodore,
Thông tin xuất bản: New Brunswick NJ : Transaction Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 335.40973
ISBN: 0765805138 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Authority in Islam : from the rise of Muhammad to the establishment of the Umayyads
Tác giả: Dabashi Hamid,
Ký hiệu phân loại: 306.6
ISBN: 0887382886
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Combating piracy : intellectual property theft and fraud
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Brunswick NJ : Transaction Publishers , 2007
Ký hiệu phân loại: 364.163
ISBN: 0765803577
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 50846 Định dạng: PDF
Mad science : psychiatric coercion, diagnosis, and drugs
Tác giả: Kirk Stuart A,
Thông tin xuất bản: New Brunswick NJ : Transaction Publishers , 2013
Ký hiệu phân loại: 616.89075
ISBN: 1412849764
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138669 Định dạng: PDF
Geopolitics : from the Cold War to the 21st century
Tác giả: Sempa Francis P,
Ký hiệu phân loại: 320.12
ISBN: 0765801221 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục