Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 191 kết quả
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin truyền thông
Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.099
 
Ẩn giấu thông tin
Tác giả: Nguyễn Đức Tuấn,
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.8
 
Luật công nghệ thông tin
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.0999
 
An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội
Tác giả: Phạm Duy Trung, Đinh Văn Kết, Trần Anh Tú
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.8
 
An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội
Tác giả: Phạm Duy Trung, Đinh Văn Kết, Trần Anh Tú
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.8
 
Quản lý dự án công nghệ thông tin
Tác giả: Lê Văn Phùng, Lê Hương Giang, Trần Nguyên Hương
Xuất bản: Hà Nội: Truyền thông và thông tin, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.0684
 
Giáo trình cơ sở an toàn thông tin
Tác giả: Nguyễn Đình Vinh, Trần Đức Sự
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.8
 
Mật mã An toàn thông tin : lý thuyết ứng dụng
Tác giả: Hồ Văn Canh, Lê Danh Cường
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.8
 
Mạng thông tin quang thế hệ sau
Tác giả: Hoàng Văn Võ
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3827
 
Kỹ thuật phân tích thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc
Tác giả: Lê Văn Phùng
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tin và Truyền Thông, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.21
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục