Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 280 kết quả (1.0156036 giây)
Cebuano Grammar Notes
Tác giả: Bunye Maria V R,
Thông tin xuất bản: Hawaii : University of Hawaii Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 499.21
ISBN: 9780824881313
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cebuano for Beginners
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hawaii : University of Hawaii Press , 1971
Ký hiệu phân loại: 499.21
ISBN: 9780824879778
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cebuano Grammar Notes
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hawaii : University of Hawaii Press , 1971
Ký hiệu phân loại: 499.21
ISBN: 9780824881306
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Who owns the Crown lands of Hawaii?
Tác giả: Van Dyke Jon M,
Thông tin xuất bản: Honolulu : University of Hawaii Press , c2008
Ký hiệu phân loại: 346.9690432
ISBN: 9780824832100 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Ancient Tahitian Society
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hawaii : University of Hawaii Press , 1974
Ký hiệu phân loại: 996.211
ISBN: 9780824884536
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Da Kine Talk
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hawaii : University of Hawaii Press , 1972
Ký hiệu phân loại: 427.95
ISBN: 9780824881245
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cebuano for Beginners
Tác giả: Yap Elsa P,
Thông tin xuất bản: Hawaii : University of Hawaii Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 499.21
ISBN: 9780824879761
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Elusive Destiny : The Internationalist Movement in Modern Hawaii
Tác giả: Hooper Paul F,
Thông tin xuất bản: Honolulu : University Press of Hawaii , 1980
Ký hiệu phân loại: 996.9
ISBN: 0824880072
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Elusive Destiny The Internationalist Movement in Modern Hawaii
Tác giả: Hooper Paul F,
Thông tin xuất bản: Honolulu : University Press of Hawaii , 1980
Ký hiệu phân loại: 996.904
ISBN: 082480631X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Da Kine Talk From Pidgin to Standard English in Hawaii
Thông tin xuất bản: Honolulu : University Press of Hawaii , 1972
Ký hiệu phân loại: 427.95
ISBN: 0824802098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục